Dr. JOHN P. COAKLEY,
Översättare/redigerare – Franska, Spanska, Norska, Svenska och Danska


Utbildning: John grundade Nor-Word och är dess huvudöversättare / redigerare. Han är utbildad ingenjör (Ontario) och pensionerad forskare, tidigare anställd av den Kanadensiska regeringen. Han är utexaminerad från St. Francis Xavier University (Kand. Geologi), University of Ottawa (Mag. Kvartär Geologi) och University of Waterloo (Dr. Sedimentologi i kustmiljö). Hans specialområden är forskning om vattenmiljö och dynamik i förorenade sediment. Han är medlem i Association of Translators and Interpreters of Ontario (ATIO) certifierad att översätta norska > engelska och medlem i Canadian Language Industry Association (AILIA). Han är också medlem i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ). Som huvudöversättare för Nor-Word specialiserar han sig på att översätta tekniska dokument från norska, svenska, danska, franska och spanska till engelska. Han utför även många korrekturläsningar och textförbättringar av vetenskapliga/tekniska dokument åt kollegor inom ESL (English-as-a-Second-Language)  som publicerar sina texter i engelska tidskrifter. Han har arbetat som biträdande redigerare och språkgranskare av ett antal vetenskapliga avhandlingar och tidskrifter. John har mer än 25 års erfarenhet som frilansande översättare och har översatt hundratals texter inom så varierade områden som medicin, ingenjörs- och byggnadsteknik, geologi, kärnteknik, biokemi, växtsjukdomar, skogsbruk, fiskeriforskning och företagande.

Rekommendationer

“Vi är mycket nöjda med den exakta överföringen av (norska) termer till engelska.”
Berton Kelso, Kanadensiska Transportkommissionen

“Exceptionellt bra, speciellt i terminologi och stil.”

Fransk översättning om naturgasverk
A. Chierzak, ITC, Kanada


”Exakthet – Utmärkt; Terminologi – Utmärkt; Stil - Utmärkt”
Dansk översättning om grisfarmande
Bertrand Lachance, Agriculture Canada


“Exakthet – Utmärkt; Terminologi – Utmärkt; Stil – Utmärkt. Översättaren (JPC) fann t o m fel i originaltexten!”

Översättning till svenska om Kynnefallsberget
R.N. Betcher / I.H. Jenks, AECL, Kanada


“Er norska översättare (JPC) är utmärkt!”
Översättning av Origins of the Norwegian Expat. Postal Service
C.R. McGuire, Nationella Postmuseet, Kanada


“Jag ber att få gratulera översättaren (JPC) för den utomordentliga översättningen av detta värdefulla historiska dokument”

Översättning av den franska rapporten om den Första Internationella Geologiska Kongressen i Paris 1878
Dr. W.W. Hutchison, Energy, Mines, and Resources, Kanada


“Exakthet – Utmärkt; Terminologi – Utmärkt; Stil – Utmärkt. Snyggt Gjort!”
Översättning av en dansk artikel om glaciologi och isotopanalys
W.S.B. Patterson, Energy, Mines, and Resources Canada

“Dr. Oakley utförde ett utmärkt arbete när man ser till kvaliteten på (de svenska) översättningarna och till punktligheten.”
Översättning av svenska tekniska ritningar och lagar relaterat till ett större miljö- och byggnadsprojekt.
Ing. Thierry Dor, Dredging, Environmental, Marine Engineering


“De senaste åren har Dr. Oakley översatt flera avancerade tekniska dokument från franska till engelska för vårt företag och vi har alltid varit helt tillfredsställda med hans arbete.”

Dr. Helena van Loon, Chef, Helena Technical Translations BV, Nederländerna

Nor-Word Text Services

Adresse:
Nor-Word text Services
23 Lower Horning Rd.
Hamilton, ON
L8S3E9  CANADA

Tel :     +011-905-730-5219
Fax :    +011-905-527-9852
E-mail:  info@nor-word.com
________
nor-word@cogeco.ca

 
Copyright © 2022 Nor-Word Text Services